Opcje Życia

Quasi-wykłady filozoficzne wg prof. L. Kołakowskiego ilustrowane animacją rzeźb, zapowiedzią i komentarzem muzycznym przez Marka Żurawskiego opatrzone

Opcje Życia to 50-ciominutowy spektakl zbudowany na podstawie przypowieści Starego Testamentu, zinterpretowanych przez profesora Leszka Kołakowskiego.

Spektakl to 5 quasi-wykładów filozoficznych ilustrowanych animacją rzeźb, zaprojektowanych i wykonanych przez artystów rzeźbiarzy, specjalnie na potrzeby każdego z wykładów.

Rzeźby wykonali: Ewald Kornek, Jacek Müldner-Nieckowski, Marcin Rząsa, Aleksander Kuberski, Grzegorz Durlik.

Spektakl Opcje Życia uhonorowany został nagrodą Grand Prix Festiwalu KONTRAPUNKT (Szczecin), Nagrodą Główną Jury Studenckiego Festiwalu Sztuk Współczesnych KON-TEKSTY (Poznań).

Autor inscenizacji Marek b. Chodaczyński był kilkukrotnie nagradzany za kształt teatralny przypowieści prof. Leszka Kołakowskiego.

Spektakl "na żywo" muzycznie prowadzi Marek Żurawski.

Spektakl posiada II część, zatytułowaną Opowieści Budujące - jest to dalsza część quasi-wykładów wg prof. L. Kołakowskiego, z rzeźbami: Marka Kowalskiego, Alicji Białeckiej, Zbigniewa Marka, Marzenny Olszewskiej, Lecha Żurkowskiego, Magdy Ciszewskiej-Rząsa.

Galeria - Opcje Życia

Galeria - Opowieści Budujące